Самостоятелна изложба на тема Arch Moments в пицария „Амо“ – гр. Стара Загора

фото изложба стара загора
фото изложба на тема архитектура

Имам удоволствието да направя изложба на тема Arch Moments в новото арт място в гр.Стара Загора в пицария „Амо“.
Изложбата ще бъде там от 11.03.2021г. до 11.04.20121г. 🙂 Заповядайте!

Изложбата е на тема Архитектура и включва фотографии на сгради, конструкции и детайли на сгради и градска среда от България и Европа.